QA Manager

in Waregem

Concordia Textiles werd opgericht in 1925 als voeringsproducent. Op vandaag ontwikkelt en produceert Concordia Textiles synthetische weefsels voor eindgebruik in o.a. professionele beschermkledij.

Naast de hoofdvestiging in Waregem, waar er wordt geweven, geverfd, bedrukt, gelamineerd, gecoat en afgewerkt, beschikken we ook nog over verschillende andere vestigingen in Europa en Azië.

Als groeiend bedrijf wensen wij ons team van 250 enthousiaste medewerkers te versterken.

http://www.concordiatextiles.com

Als Quality Assurance Manager ben je verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en enthousiast uitdragen van onze kwaliteitssystemen, met name ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025 en Global Recycle Standard.

Een greep uit je toekomstige verantwoordelijkheden:

 • je vertaalt de kwaliteitssystemen in methodes, procedures en manuals;

 • je communiceert actief en bevordert het kwaliteits – en milieubewustzijn bij onze werknemers;

 • je bewaakt het opvolgen van de kwaliteitssystemen, veiligheidsvoorschriften (o.a. roken, PBM’S,...) en milieuaspecten in de volledige organisatie;

 • je bent de drijvende kracht achter het voorbereiden, coördineren en opvolgen van zowel interne als externe audits en kwaliteitscontroles;

 • je bent up - to - date wat betreft de evoluties;

 • je verzorgt externe contacten op kwaliteit – en milieugebied en

 • je werkt nauw samen met de Lab Coördinator, Milieucoördinator en proceseigenaars voor zowel de ISO accreditatie als de ISO certificatie.

 • Je genoot een Masteropleiding en combineert deze met een aantal jaar relevante werkervaring in een gelijkaardige functie. Affiniteit met een productieomgeving of textielsector is een mooie plus.

 • ISO - kwaliteitsnormen zoals ISO 9001 en  ISO 14001 hebben weinig tot geen geheimen voor jou. Kennis van ISO 17025 en GRS zijn bonuspunten.

 • Je schakelt vlot tussen verschillende niveaus; kortom je fungeert als een echte kwaliteitsfacilitator én - ambassadeur.

 • Mensen typeren je als een analytisch, probleemoplossend en resultaatgericht persoon; door een gezonde dosis assertiviteit weet je anderen te overtuigen.

 • Je kan je vloeiend uitdrukken in het Nederlands en Engels. Kennis Frans is een troef.

 • Je kan vlot overweg met de verschillende MS Office - toepassingen.

 • Een uitdagende, gevarieerde functie met verantwoordelijkheid en impact

 • Een aantrekkelijk loonpakket op maat met o.a.:

  • mooie verloning

  • hospitalisatieverzekering

  • groepsverzekering

  • ...

 • Een opleiding op maat

 • Een aangename werkomgeving in een groeiend en innovatief familiebedrijf

Download bijlage(s)

Privacy beleid

Met huidig document wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van
een sollicitatietraject bij onze onderneming.
 
 
1. Identificatie en contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Concordia Textiles nv, met maatschappelijke zetel te Flanders Fieldweg 37, 8790 Waregem , België
 
 
2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- Identificatiegegevens
- Contactgegevens
- Familiale gegevens
- Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken
- Opleidings- en beroepsgegevens
- Resultaten van testen die afgenomen worden in kader van sollicitatie
- Varia die door de sollicitant spontaan gedeeld worden
 
 
3. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?
Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van de sollicitatieprocedure
waarbij men nagaat of de sollicitant een geschikte kandidaat is. Deze gegevens worden ook verwerkt voor een contactname voor eventuele toekomstige vacatures binnen onze organisatie.
Uw reactie op onze vacature geldt als actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.
 
 
4. Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard tot 5 jaar na het einde van het sollicitatietraject.
 
 
5. Ontvangers en doorgifte
Concordia Textiles NV verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen intern door te geven.
Er is enkel een externe doorgifte aan het selectie- en uitzendkantoor waar Concordia Textiles NV mee samenwerkt, daar deze partij instaat voor de beoordeling van de sollicitanten. Uiteraard gebeurt de verwerking van de gegevens door deze partij ook volgens de geldende privacy regels.
 
6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens
U hebt het recht om:
·        Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt
·        Onjuiste gegevens te doen verbeteren
·        In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen
·       De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken
·       Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens
 
 
7. Contact
Mocht u nog verdere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw
persoonsgegevens, kan u mailen naar gdpr@concordiatextiles.com of bellen naar  +32(0)56 62 73 73
 

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier

Interview annuleren

Weet u zeker dat u dit interview wil annuleren?

Interview herplannen

Ben je zeker dat je dit interview wil herplannen?