Sustainability Manager

in Waregem

Concordia Textiles werd opgericht in 1925 als voeringsproducent. Op vandaag ontwikkelt en produceert Concordia Textiles synthetische weefsels voor eindgebruik in o.a. professionele beschermkledij.

Naast de hoofdvestiging in Waregem, waar er wordt geweven, geverfd, bedrukt, gelamineerd, gecoat en afgewerkt, beschikken we ook nog over verschillende andere vestigingen in Europa en Azië.

Als groeiend bedrijf wensen wij ons team van 250 enthousiaste medewerkers te versterken.

http://www.concordiatextiles.com

Als Sustainability Manager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en opvolging van de corporate duurzaamheidsstrategie op groepsniveau.

Wat er zoal op je to do list komt te staan:

 • je analyseert de huidige processen, technologieën en procedures in kader van duurzaamheid en neemt initiatief in het opzetten en uitwerken van actieplannen en verbeterprojecten;

 • je bent verantwoordelijk voor de bewustwording rond duurzaamheid binnen de organisatie enerzijds en de stakeholders anderzijds;

 • je neemt initiatieven (productie, aankoop, logistiek, HR, …) zodoende de betrokkenheid binnen de organisatie rond duurzaamheid te verhogen en werkt hiermee samen met de afdelingsverantwoordelijken en GM's van onze dochterorganisaties;

 • je volgt nauw de nieuwste trends rond sustainability, technologieën en evoluties op;

 • je bent verantwoordelijk voor het nauw opvolgen van nieuwe of gewijzigde regelgeving rond duurzaamheid en tevens zie je erop toe dat de wetgeving binnen de organisatie wordt nageleefd;

 • en je treedt op als contactpersoon in communicaties naar klanten, leveranciers en andere belanghebbenden toe voor alles wat sustainability aanbelangt.

 • Je genoot een Masteropleiding en/of combineert deze met een aantal jaar relevante werkervaring in een gelijkaardige functie. Affiniteit met een productieomgeving of textielsector is een mooie plus, doch geen vereiste;

 • Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels, kennis Frans is een troef;

 • Je hebt een goede kennis van Office 365;

 • Kennis en/of ervaring met ISO 14001 is een sterke troef en begrippen zoals GRS, STEP of LCA doen je de wenkbrouwen niét fronsen;

 • Je bent vertrouwd met ESG wetgeving;

 • Communicatief sta je stevig in je schoenen;

 • Je beschikt over een innovatief denkvermogen en anderen motiveren vraagt van jou geen enkele moeite.

 • Een uitdagende, gevarieerde functie met veel verantwoordelijkheid en impact.

 • Een aantrekkelijk loonpakket:

  • mooie verloning

  • hospitalisatieverzekering

  • groepsverzekering

 • Een opleiding op maat;

 • Een aangename werkomgeving in een groeiend en innovatief familiebedrijf.

Download bijlage(s)

Privacy beleid

Met huidig document wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van
een sollicitatietraject bij onze onderneming.
 
 
1. Identificatie en contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Concordia Textiles nv, met maatschappelijke zetel te Flanders Fieldweg 37, 8790 Waregem , België
 
 
2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- Identificatiegegevens
- Contactgegevens
- Familiale gegevens
- Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken
- Opleidings- en beroepsgegevens
- Resultaten van testen die afgenomen worden in kader van sollicitatie
- Varia die door de sollicitant spontaan gedeeld worden
 
 
3. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?
Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van de sollicitatieprocedure
waarbij men nagaat of de sollicitant een geschikte kandidaat is. Deze gegevens worden ook verwerkt voor een contactname voor eventuele toekomstige vacatures binnen onze organisatie.
Uw reactie op onze vacature geldt als actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.
 
 
4. Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard tot 5 jaar na het einde van het sollicitatietraject.
 
 
5. Ontvangers en doorgifte
Concordia Textiles NV verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen intern door te geven.
Er is enkel een externe doorgifte aan het selectie- en uitzendkantoor waar Concordia Textiles NV mee samenwerkt, daar deze partij instaat voor de beoordeling van de sollicitanten. Uiteraard gebeurt de verwerking van de gegevens door deze partij ook volgens de geldende privacy regels.
 
6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens
U hebt het recht om:
·        Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt
·        Onjuiste gegevens te doen verbeteren
·        In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen
·       De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken
·       Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens
 
 
7. Contact
Mocht u nog verdere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw
persoonsgegevens, kan u mailen naar gdpr@concordiatextiles.com of bellen naar  +32(0)56 62 73 73
 

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier

Interview annuleren

Weet u zeker dat u dit interview wil annuleren?

Interview herplannen

Ben je zeker dat je dit interview wil herplannen?